Klachtenprocedure Huisartsenpraktijken Schoterpoort
..............................................................................................................................

Heeft u een klacht over onze praktijk?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.
U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken.
Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren.
En van onze huisartsen, mevrouw I. Veltman-Bijlsma, neemt uw klacht dan in behandeling.
Zij kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna krijgt u, telefonisch of via een afspraak, een reactie op uw klacht.
Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.


Het klachtenformulier kunt u hieronder downloaden.


Gezondheidscentrum Schoterpoort
Burgemeester Falkenaweg 204
8443 DH Heerenveen