Praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH)
......................................................................................................................

Sinds eind jaren negentig worden huisartsen in Nederland ondersteund door praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH). 
Deze zorgverleners zijn er gekomen vanwege de toename van het aantal mensen met chronische gezondheidsklachten
en de behoefte om deze zorg kwalitatief beter vorm te geven. Alle praktijkondersteuners hebben daarvoor een speciale
opleiding gevolgd en werken onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

In gezondheidscentrum Schoterpoort zijn 6 praktijkondersteuners werkzaam.  Zij hebben hun eigen spreekuur en werken nauw samen met de huisarts.
Er kan via de assistente van de huisarts of online een afspraak gemaakt worden.

POH-somatiek

Leonie van der Meij en Anneke Starreveld zijn de praktijkondersteuners die zich bezig houden met lichamelijke problemen (somatiek).
Zij begeleiden patiŽnten met een chronische aandoening zoals Diabetes Mellitus, astma, COPD en  hart- en vaatziekten. Zij geven voorlichting over het ziektebeeld,
begeleiden de patiŽnten bij medicatiegebruik en verandering van leefstijl en voeren controleonderzoeken uit.
Het is mogelijk om begeleiding te krijgen bij het stoppen met roken. Leonie van der Meij kan u hierbij helpen.

POH-ouderenzorg

Esther Gouda en Dinneke Huisman zijn werkzaam als praktijkverpleegkundige ouderenzorg. Zij houden zich bezig met het begeleiden van kwetsbare ouderen in onze praktijken.
Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, kunnen er problemen in de thuissituatie ontstaan. Door patiŽnten en mantelzorgers zo goed mogelijk te adviseren en te
begeleiden en te kijken naar wensen en mogelijkheden, kunnen sommige problemen voorkomen of opgelost worden. In overleg kunnen andere hulpverleners ingeschakeld worden,
zoals thuiszorg, een fysio- of ergotherapeut of vrijwilligers. Daarnaast is er op regelmatige basis samenwerking met de specialisten ouderenzorg van Meriant.

POH-geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Klaske de Jong en Petra Oostenkamp zijn onze POH-GGZ. Zij houden zich bezig met ondersteuning, begeleiding en kortdurende behandeling  van patiŽnten met psychische en/ of
psychosociale problemen zoals bijvoorbeeld klachten van somberheid, overspannenheid, rouw, verdriet, zorgen in de thuissituatie, vragen over gedrag of relaties.
Indien er meer gespecialiseerde zorg nodig is, wordt er verwezen voor behandeling elders.  De POH-GGZ kan een overbrugging bieden als bij deze gespecialiseerde zorginstelling sprake is van een wachtlijst.


Gezondheidscentrum Schoterpoort
Burgemeester Falkenaweg 204
8443 DH Heerenveen